Home / Tài Chính

Tài Chính

Các loại đòn bẩy tài chính

CÁC LOẠI ĐÒN BẨY TRONG KINH DOANH

Đòn bẩy kinh doanh hay còn gọi là đòn bẩy hoạt động là khái niệm được sử dụng để phản ánh mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh của doanh nghiệp (kết cấu giữa chi phí kinh doanh cố định và chi phí kinh doanh biến đổi) đến lợi nhuận trước thuế và lãi vay khi doanh thu thay …

Read More »

Công thức 10 bằng 3 cộng 7

Công thức 10 bằng 3 cộng 7 trong kinh tế

– Với một tổ chức hay một cá nhân, để có sự phát triển bền vững, phương thức 3 tích lũy, 7 đầu tư cần được nghiên cứu, vận dụng cho phù hợp – Công thức 10 bằng 3 cộng 7. – Có thể nói, trong tất cả các lĩnh …

Read More »